Puukauppa ja pihapuut

Puukauppa ja pihapuut

Puukauppa

Onko metsässäsi jo täysikasvuista tai harvennusta kaipaavaa puustoa?

Puukauppa ei ole kovinkaan yksinkertaista, sillä monet sen hetken päätökset voivat merkitä tuhansien eurojen eroja loppusummassa. Puolueettomana toimijana olemme valmiit opastamaan ja antamaan neuvoja, jolloin saat taloudellisesti ja metsänhoidollisesti parhaan lopputuloksen.

Ajoitus, ennakkosuunnittelu ja markkinointi ovat avainasemassa kun myyt puuta metsästäsi. Harvennushakkuut ja metsän uudistaminen on tehtävä tilanteeseen sopivin keinoin ja oikea-aikaisesti. Hyvin suunniteltu hakkuuleimikko kiinnostaa puunostajia ja ostajien keskinäinen kilpailu tuottaa metsänomistajalle parhaat puunhinnat. Pidämme huolen että etusi metsänomistajana toteutuu.

Valvomme puukaupan ja puunkorjuun etenemistä ja raportoimme niiden kulusta metsänomistajalle. Hakkuun jälkeen saat mittaustodistuksen, josta löytyy toteutuneet puumäärät. Puukauppamaksut maksetaan kokonaisuudessaan suoraan metsänomistajalle.

Metsähakkuun suunnittelun eteneminen

  • Metsänomistajan kanssa keskustellaan mahdollisista toimenpiteistä ja tarvittaessa kierretään alue maastossa
  • Käsiteltävän alueen rajaaminen maastoon ja kartalle
  • Luontokohteiden ja säästöpuiden merkintä tarvittaessa
  • Hakattavan puuston määrän arviointi
  • Tuloarvio hakattavasta puustosta
  • Metsänkäyttöilmoitukset metsäkeskukselle veloituksetta
  • Puolueeton puunostajien kilpailutus ja tarjouspyynnöt
  • Tarjousten katkonta- ja hintatietojen vertailu metsänomistajan kanssa
  • Puukauppasopimuksen solmiminen

P1100243 Moment Moment

Pihapuut ja tonttihakkuut

Toteutamme pihapuiden kaadot ja tonttihakkuut Häme – Uusimaan alueella.

Asianmukaisilla välineillä ja vakuutuksilla varustetut metsurit arvioivat kokonaistilanteen ja puunkaatoon mahdollisesti tarvittavien lupien tarpeen sekä suorittavat hallitusti puiden kaadon. Puu voidaan pilkkoa paikan päällä pienemmäksi, jos haluat säästää sen polttopuiksi tai kuljettaa kokonaan pois.

Kysy meiltä myös tarjous kantojyrsinnästä.

Oletko kiinnostunut palveluistamme?