Metsänomistajan vuosikalenteri ja galleria

Metsänomistajan vuosikalenteri ja galleria

Metsänomistajan vuosikalenteri ja galleria

Uusi metsänomistaja asuu yhä useammin kaupungissa tai eri paikkakunnalla kuin missä metsänsä sijaitsee. Vuosittain, saatikka kuukausittain ei enää olla metsäomaisuuden kanssa tekemisissä. Tällöin on tärkeää olla yhteydessä osaavaan metsäammattilaiseen, joka toimii apuna metsäomaisuutesi hallinnassa.

Metsäasioiden hoito ja metsänhoitotyöt rytmittyvät vuodenaikojen mukaan. Näin saadaan useimmiten se optimaalisin hyöty ja onnistuminen tehtävästä työstä. Tässä vuosikalenterissa on muutama metsänhoito-ohje.

Talvi

Perehdy veroilmoituksen täyttämiseen ja hyödynnä mahdollinen metsävähennys. Talvi on myös hyvä ajankohta omatoimisen metsänomistajan hankintahakkuulle sekä seuraavan kesän metsänhoitotöiden suunnitteluun asiantuntijamme kanssa.

Kevät

Taimikonhoitotyöt käyntiin. Tarkasta lisäksi edellisvuonna istutetut taimikot. Mahdolliset myyrätuhot tai roustevauriot ehditään paikkaamaan kevään täydennysistutuksella. Uudet taimet maahan toukokuun ja kesäkuun aikana.

Kesä

Kesähakkuiden aika. Lisäksi varhaisperkausten ajankohta on kesäkuusta syyskuuhun. Näin vältetään lehtipuiden runsas vesominen seuraavana vuonna.

Syksy

Nuorimpien taimikoiden heinäys tarpeen mukaan ja kuluvan vuoden taimikonhoidot sekä hakkuiden ennakkoraivaukset valmiiksi. Suunnittele seuraavan kevään metsänuudistamiset asiantuntijamme kanssa. Maanmuokkaukset ja taimitilaukset.

Eroon jokavuotisesta metsänhoitomaksusta

Miksi maksaisit metsänomistamisesta?

Ennen lakisääteinen maksu on jo vuosia ollut vapaaehtoinen. Ota yhteyttä niin autamme sinua säästämään jopa satoja euroja.

Metsitystukea koskeva laki on tullut voimaan 1.1.2021.

Voimme hakea asiakkaillemme metsitystukea Metsäkeskuksesta maaliskuun alusta 2021 alkaen.

Kyseessä on uusi tukijärjestelmä, jolla tuetaan joutoalueiden metsittämistä. Metsitystukea myönnetään niin sanottujen joutoalueiden, kuten maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden metsittämiseen.

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja.

Oletko kiinnostunut palveluistamme?